HomeInstallatie

Vakkennis voor een professionele installatie

Het goed installeren van systemen voor luchtbehandeling en klimaatbeheersing vraagt om specialistische kennis. KBH is een STEK-erkend (gecertificeerd) bedrijf en maakt dan ook uitsluitend gebruik van F-gassen gecertificeerde hoofdmonteurs.

De STEK is aangewezen door de minister van VROM om door middel van een erkenningsregeling zorg te dragen voor de implementatie van milieuregelgeving in Nederland.

STEK stelt zich ten doel emissies in de koudesector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. 

STEK geeft bedrijfscertificaten uit aan bedrijven die op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek. Bedrijven die tegelijkertijd met het F-gassen certificaat ook het STEK-certifiaat halen, voldoen aan méér dan alleen de wettelijke eisen. Zij staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving waarbij milieu en transparantie geborgd zijn in hun werk. KBH Installatietechniek beschikt over zowel het F-gassen certificaat als het Stek certificaat.

STEK: uw vertrouwde en duurzame partner in koudetechniek
Installatie werkzaamheden

KBH definieert vooraf altijd duidelijk wat wel en wat niet in het voorstel is opgenomen. Dit om te voorkomen dat er achteraf onduidelijkheid bestaat die tot discussie kan leiden en dus ten koste van de relatie gaat. Onderstaande aspecten maken altijd deel uit van de installatie.

  • De totale levering van de apparatuur en benodigde accessoires en het plaatsen van de binnen- en buitenunit op overeengekomen locatie;
  • Het koeltechnisch koppelen en aansluiten van de apparatuur en het uitvoeren van lektesten;
  • Controleren van alle koeltechnische beveiligingen, waaronder hogedruk- en lagedruk-, ontdooibeveiliging, tijdsvertraging en oververhitting;
  • Alle besturings- en regelelektronica werkzaamheden;
  • Volledige montage inclusief het uittesten, vacumeren, inregelen en afvullen met een milieuvriendelijk koudemiddel (R 407C of R 410A);Het volledig in bedrijf stellen van de unit en daarover uitleg geven;
  • Het verzorgen van een STEK-logboek conform de wettelijke eisen van het ministerie van VROM.

Garantie gedurende 5 jaar

KBH-Installatietechniek biedt de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van F-gassen gecertificeerde hoofdmonteurs. Alle producten voldoen aan de CE-norm en vallen onder 12 maanden garantie na inbedrijfstelling. Deze garantie is van toepassing op de door ons geleverde en gemonteerde onderdelen en materialen en kan met 48 maanden tot 5 jaar worden verlengd door het afsluiten van een onderhoudscontract bij KBH-Installatietechniek.